Psychiatria i układ nerwowy

Jedną  z dziedzin pokrewnych z neurologią okazuje się psychiatria. Jest to dyscyplina, która zajmuje się badaniem zaburzeń i wszelkiego typu dolegliwości natury psychicznej. Poza tym, że diagnozują je specjaliści, to dodatkowo także zapobiegają ich powstawaniu oraz leczą je, dążąc do ich zlikwidowania całkowitego. Powodem powstawania chorób tej kategorii są rozmaite uwarunkowania rodzinne, genetyczne, biologiczne, psychologiczne, społeczne. Psychiatria wiąże się ściśle także z psychologią, z tym, że psychiatra nie rozmawia z pacjentem, a leczy go medykamentami, z kolei psycholog zajmuje się rozmową i nie może przepisywać środków medycznych. W zasadzie praktycznie każdy, kto jest bardzo nerwowy i nie ma wskazanej konkretnej choroby układu nerwowego – obwodowego czy też ośrodkowego, powinien zostać odesłany chociażby na konsultację do psychiatry.

Choroby układu nerwowego

Obecnie wyróżnia się szereg rozlicznych rodzajów chorób układu nerwowego, do jakich zalicza się między innymi poważne guzy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka, ale nie muszą też być złośliwymi zmianami. Niektóre da się operować i wycinać, inne nie i niektórych lepiej po prostu nie ruszać, a na nie uważać i regularnie zgłaszać się na obserwacyjne badania do specjalistów z dziedziny neurologii.

Do takich guzów zalicza się na przykład glejaki czy też oponiaki. Ponadto wspomnieć trzeba także o chorobach naczyniowych takich jak napady niedokrwienne – TIA, krwotoki śródmózgowe, zawały mózgu. Kolejny aspekt to zakażenia w zakresie układu nerwowego, a dokładniej stany zapaleniowe mózgu czy też zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Warto także wspomnieć o neuropatiach obwodowych czyli porażeniach i paraliżach, zespołach otępiennych jak chociażby tak powszechna dzisiaj, zwłaszcza wśród starszych ludzi choroba Alzheimera.

Do tego dochodzą zaburzenia o charakterze nerwowo-skórnym czyli na przykład choroba Recklinghausena, a także choroby genetyczne typu choroba Wilsona, urazy okołopłodowe czy też zaburzenia rozwojowe, a także choroby mitochondrialne jak na przykład choroba nerwu wzrokowego Lebera. Jeszcze co innego to dziedziczne ataksje, choroby rdzenia kręgowego takie jak chociażby jamistość rdzenia, miopatie a więc na przykład dystrofia mięśniowa, choroby takie jak miastenia, jakie atakują złącza nerwowo- mięśniowe, choroby autonomiczne układu nerwowego oraz demielinizacyjne typu stwardnienie rozsiane.